Home | Chi siamo | Usare i doni | Potenza dello Spirito Santo | Genuflessioni | Novena Preziosissimo Sangue | Preghiere | Eventi |

W KAŻDEJ KONIECZNOŚCI

Poszczególne osoby mogą odmawiać za siebie następujące modlitwy nawet dwa razy na dzień.

Modlitwy w różnych potrzebach. Do odmawiania na głos tonem stanowczym, po wykonaniu znaku Krzyża, nawet codziennie. Przez długi czas, aż do momentu rozwiązania problemu. Każdy uzupełnia je innymi modlitwami według swoich własnych potrzeb

W Święte Imię Jezusa Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, w szczególności Św. Franciszka, Św. Ojca Pio, Św. Gemmy Galgani, Św. Antoniego z Padwy, Św. Jana Pawła II, ja rozkazuję i nakazuję Szatanowi i wszystkim pozostałym legionom diabelskim, spirytyzmu, czarów i magii, i wszelkim innym legionom demonów od niepowodzenia, zadłużenia, biedy, żeby natychmiast odeszły ode mnie, od mojego życia, od mojej osoby (od moich dzieci, od mojego męża, od mojej rodziny, od mojego małżeństwa) od mojego domu, i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję w Święte Imię Jezusa Chrystusa.

******************

Przez moc Imienia Jezusa Chrystusa i Jego Najdroższej Krwi przelanej za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych Archaniołów, szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, rozkazuję i nakazuję każdemu duchowi nieczystemu otępienia myślenia i zaćmienia inteligencji, każdemu duchowi żywienia urazy i żalu, jakiemukolwiek duchowi braku przebaczenia, niezdolności podejmowania decyzji, każdemu duchowi nienawiści, zniszczenia, sporu, krzywdy, zemsty, żeby natychmiast odszedł ode mnie i żeby nie wracał nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję w Święte Imię Jezusa Chrystusa. Panie Jezu przyjdź obdarzyć mnie Twoim pokojem, Twoim życiem, Ty który jesteś Królem życia i nieskończonego Miłosierdzia.

******************

Przy trudnościach z pracą albo innych trudnościach na tle ekonomicznym
W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Świętego Franciszka, Świętego Ojca Pio; rozkazuję i nakazuję wszystkim legionom nędzy i biedy, wszystkim duchom nieczystym upadku i zadłużenia, wszystkim duchom zniszczenia i samozniszczenia, żeby natychmiast się ode mnie oddaliły - od mojej pracy, od mojej kariery zawodowej, od mojego domu, od moich oszczędności, od moich pieniędzy, od mojego życia, od moich uczuć, od mojego zdrowia; i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję im to w Imię Jezusa Chrystusa.

******************

W Imię Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła; zdejmuję i zrywam każdy urok, filtr magiczny i wiązanie tajemne rzucone na moją rodzinę, wszelkie czary i klątwy, każde magiczne powiązanie pochodzące od rytuału wudu, makumba, od komunikowania się z duchami zmarłych, od spirytyzmu, wróżbiarstwa, czarów; rozwiązuję je i niweczę i przywiązuję je do Krzyża Jezusa.

******************

W Święte Imię Jezusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi i wszystkich Świętych Archaniołów, w szczególności Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Św. Franciszka, Św. Ojca Pio, Św. Antoniego z Padwy, Świętej Gemmy Galgani, Św. Judy Tadeusza, Św. Jana Pawła II   zdejmuję i gładzę wszelkie konsekwencje uroków i czarów magicznych rzuconych na mnie i na moich bliskich. Przez moc Imienia Jezusa zdejmuję i niweczę wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie i przeciwko mojej rodzinie - przez magów, czarownice, wróżki, przez kogoś kto mnie nienawidzi. Zrywam i niweczę wszelkie związanie tajemne wykonane poprzez rytuał satanistyczny i demoniczny, rytuał wudu, makumba; przeprowadzone w akcie zemsty, złości, poczucia krzywdy i urazy do mnie.

******************

Mocą Imienia Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego zrywam i rozbijam wszelkie przekleństwo i zły urok rzucony przy pomocy laleczek magicznych - na mojego ojca, na moją matkę, na moich przodków, na mojego teścia, na moją teściową, na moją żonę, na mojego męża.

Przez Najdroższą Krew Jezusa i przez Jego Święty Krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zdejmuję wszelkie skutki klątwy okultystycznej i spirytystycznej, rzuconej przez członka mojej rodziny i krewnego, żyjącego lub zmarłego; której skutki dosięgają mnie. Tak Jezu, działaj i uwalniaj mnie.

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, w szczególności Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Św. Franciszka, Św. Ojca Pio, Św. Antoniego z Padwy, Świętej Gemmy Galgani, Św. Jana Pawła II,   przerywam i niweczę wszelki wpływ diabelski, którego doznaję na skutek braku przebaczenia sobie i bliskim, wszelkiego zła ukrytego, uczynionego przeze mnie na skutek mojego braku przebaczenia bliźnim. Panie miej litość nad naszą ułomnością, przyjdź uwalniać, przyjdź uzdrawiać.

W Twoje Święte Imię Jezu, wybaczam wszystkim tym, którzy wyrządzili mi jakiekolwiek zło. Wybaczam tym, którzy mnie skrzywdzili w ostatnim tygodniu, w ubiegłym miesiącu, w zeszłym roku, tym, którzy wyrządzili mi zło odkąd się urodziłem. Dziękuję Ci Jezu, ponieważ jestem pewien, że Ty im wybaczyłeś, tak jak ja to teraz uczyniłem. Dziękuję Ci Jezu za Twoją miłość, dziękuję za Twoje zwycięstwo.
Amen.

******************

Mocą Imienia Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła; rozkazuję i nakazuję wszelkiemu duchowi kłótni i sporu, niezrozumienia, separacji i rozdzielenia, żeby natychmiast zostawił w spokoju mnie i mojego męża, i żeby nie wracał nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję im to w Imię Jezusa Chrystusa.  

******************

W Święte Imię Pana Jezusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, szczególnie Świętego Franciszka, Świętego Ojca Pio, Świętej Gemmy Galgani, Świętego Antoniego z Padwy, Świętego Jana Pawła II; zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i gładzę - wszelki wpływ diabelski, jakiego doznaję, każde przekleństwo, każde życzenie śmierci, niepowodzenia i nieszczęśliwego wypadku, każdy zły urok, filtr magiczny i wiązanie - rzucone na mnie i na moją rodzinę, na moją pracę, na mój dom, na moje istnienie, na moje życie, na moją osobę, na mój majątek, na moje oszczędności; i przywiązuję je do Krzyża Jezusowego.  Przyjdź uwalniać Jezu, przyjdź okazać cuda i wspaniałości Twojej miłości. Dziękuję Ci, ponieważ jestem przekonany, że mnie wysłuchałeś. W Święte Imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, zrywam i gładzę wszelki związek mediumiczny i okultystyczny, który dosięga mnie od moich krewnych i rodziny, żyjących i zmarłych. Dzięki Panie za Twoje miłosierdzie, w którym pokładam nadzieję. Amen.

******************

"Panie Jezu przyjdź uwolnić mnie, moją rodzinę, moją matkę, mojego ojca i całe jego potomstwo od wszelkiej klątwy, od wszelkiego przekleństwa, filtrów magicznych, uroków rzuconych na małżeństwo moich rodziców".

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, a wśród nich Świętego Ojca Pio, Świętego Franciszka, Świętego Józefa, Świętego Antoniego z Padwy, Świętego Jana Pawła II, Świętej Gemmy Galgani; zdejmuję i niweczę wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko moim rodzicom i ich potomstwu; zdejmuję i gładzę każdy zły urok, filtr i wiązanie, wszelkie konsekwencje obrzędów magicznych i czarów, wszelki rezultat zaklęć rzuconych przeciwko nim na skutek  zawiści, zazdrości, nienawiści; wykonane poprzez wkłuwanie szpilek, za pośrednictwem laleczek magicznych, bielizny osobistej lub innych przedmiotów przez szamanów, czarownice, wróżki i zamawiaczki. Mocą Imienia Jezusa Chrystusa i Jego Najdroższej Krwi rozwiązuję je i gładzę i przywiązuję do Krzyża Jezusowego.

W Święte Imię Pana Jezusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, a szczególnie Świętego Franciszka, Świętego Ojca Pio, Świętej Gemmy Galgani, Świętego Antoniego z Padwy, Świętego Jana Pawła II; zdejmuję i zrywam, rozwiązuję i niweczę wszelkie następstwa okultyzmu, spirytyzmu, mediumizmu, magii - zarówno te, które przyjąłem świadomie, jak i te przyjęte nieświadomie. Zdejmuję i gładzę je w Święte Imię Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego, Boga Żywego. I poddaję je pod działanie mocy Najdroższej Krwi Jezusa.

                                    Pozostałe modlitwy

Przez moc Najdroższej Krwi Pana Jezusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, przeciwstawiam się wszelkim skutkom związków mentalnych i duchowych, które zawarłem również bez mojej woli, z szamanami, czarownicami, z jasnowidzami, z astrologami, z ludźmi szkodzącymi; i przerywam je w Święte Imię Jezusa Chrystusa, zwycięzcy grzechu i śmierci, Boga Żywego. Przez moc Świętego Imienia Jezus, przerywam i rozbijam wszelkie skutki czarów, zaklęć, rytuałów magicznych, wszelkiego rodzaju magii i guseł z zawiści, których jestem ofiarą. Panie Jezu spraw aby ustały wszystkie szkodliwe skutki. Uwolnij mnie i moją rodzinę od skutków skażenia okultyzmem. Działaj Panie, w Twoje Najświętsze Imię i przez Twoją Najdroższą Krew przelaną za moje zbawienie i za zbawienie całej ludzkości.

******************

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych Archaniołów, w szczególności Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Świętego Franciszka, Świętego Ojca Pio, Świętego Antoniego z Padwy, Świętej Gemmy Galgani, Świętego Jana Pawła II; zdejmuję i zrywam, przerywam i gładzę wszelki wpływ diabelski, którego doznaję z powodu zawiści, zazdrości, nienawiści, urazy, także za sprawą przekleństwa , życzenia śmierci, niepowodzenia, nieszczęśliwego wypadku, rzuconego na mnie przez szamanów, przez czarownice, przez wróżki, przez zamawiaczki, przez kogoś kto mnie nienawidzi. Tak Panie Jezu, w Twoje Imię i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi  przerywam i niweczę wszelki wpływ diabelski, którego doznaję na skutek zaklęć, uroków, czarów i guseł wszelkiego rodzaju rzuconych na mnie i na moją rodzinę. Panie Jezu, w Twoje Święte Imię, zrywam i gładzę to zło i jego skutki. Spraw Panie Jezu aby ustały wszelkie szkodliwe następstwa, uwalniaj Panie Jezu, uwalniaj przez Twoją Drogocenną Krew , przez Twoje Najświętsze Rany, przez Twój Święty Krzyż, na którym zwyciężyłeś śmierć. Dzięki Ci Panie, dziękuję za Twoje Miłosierdzie, dziękuję za Twoje zwycięstwo nad śmiercią i nad grzechem. Dziękuję Ci, mój Boże i mój Królu.

******************

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Krew cenną przelaną za całą ludzkość, odbieram wszelką przestrzeń umysłową, duchową i fizyczną, która została oddana Szatanowi i jakiejkolwiek innej sile demonicznej i diabelskiej przeze mnie bądź przez moich krewnych, i poddaję ją pod działanie mocy Krwi Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty, spraw aby Krew Jezusa spłynęła na mnie jak rzeka uwolnienia, żeby przerwała i zerwała każde związanie ze złem, wszelki rozkaz i bodziec demoniczny i magiczny. Duchu Święty, proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy - spraw aby Krew Jezusa spłynęła na mnie, do wnętrza mojego żołądka, do mojego przewodu pokarmowego, do każdego organu mojego ciała. Abym został uzdrowiony i uwolniony od wszystkiego tego co nie jest jednością z Tobą. Uwolnij mnie od wszelkich duchów nieczystych, od wszelkiego przekazywania odwetu, urazy, przemocy, oszustwa, zazdrości. Uwolnij mnie od wszelkiego ducha rozgoryczenia, poczucia żalu wobec innych, i żalu do siebie samego. Jezu Chryste, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Ty jesteś Bogiem. Przyjdź i przynieś nam Twój pokój, Twoje życie, ponieważ Ty jesteś Panem życia i nieskończonego Miłosierdzia. Miłujemy Cię, uwielbiamy Cię, chcemy żyć Twoim Życiem, Twoim Pokojem, Twoją Radością. Dziękuję Ci Panie Jezu, uwielbienie i chwała Tobie. Miłości moja, Jezu-Boże, dziękuję bo Ty zwyciężyłeś.

******************

                                          POKOLENIOWE

   W Imię Jezusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość,  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła,   zrywam i kruszę pęta niegodziwości popełnione przeciwko Bogu przez moich przodków, zdejmuję i niweczę wszelkie zło, które mnie dotyka za przyczyną wszelkich związków jakie zawarli moi przodkowie i zmarli krewni z: czarownikami, bałwochwalcami, oszustami, ludźmi niemoralnymi, zabójcami, nikczemnikami, niewierzącymi, astrologami, wróżbitami, duchami nieczystymi.
Mocą Imienia Jezusa Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew, zrywam i przerywam, zdejmuję i gładzę skutki skażenia okultyzmem, które docierają do mnie od przeszłych pokoleń. Zdejmuję je i niweczę w Święte Imię Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

******************

Za uzdrowienie drzewa genealogicznego

Należy pójść do księdza i zamówić odprawienie Mszy Świętej w intencji zmarłych ze swojej rodziny, którzy przynależą do naszego drzewa genealogicznego. Można napisać w intencji: "za moich zmarłych przodków". Liczy się intencja zamawiającego Mszę Święta, więc jeśli nie potrafi on podać imienia konkretnego krewnego, wystarczy intencja ogólna. Trzeba jednak zawsze zapytać o dzień i godzinę odprawienia Mszy Świętej (nawet jeśli nie będzie się mogło w niej uczestniczyć osobiście, to nie jest warunek konieczny) i pamiętać, że może być podana tylko jedna intencja podczas każdej Mszy Świętej. Jeśli to możliwe, i jeśli jest to konieczne, dobrze jest zamówić kilka Mszy Świętych za przodków z naszego drzewa genealogicznego, nie żałować.

                        W INTENCJI INNYCH OSÓB

Zawsze trzeba najpierw uważnie wysłuchać osób, poprosić żeby opowiedziały skąd według nich bierze się ich problem. Potem rozpocząć modlitwę pamiętając o tym, że może być przydatne poznanie kto spowodował problem, i wymienić imię tej osoby albo osób, które zostały wskazane w momencie gdy trwa modlitwa o uwolnienie od klątw, uroków i przekleństw. Im bardziej precyzyjnie się nazywa problem, tym bardziej jest się skutecznym. Dobrą praktyką jest założenie karty danej osoby. Ale nie jest to jednak najważniejsze. Zazwyczaj jest rzucany jakiś urok, a rytuały magiczne są prawie zawsze oparte na zaklęciach, nawet jeśli jest to rytuał wudu, gdzie wbijane są dziesiątki szpilek na całe ciało. Dlatego należy zdjąć i zerwać wszelkie przekleństwo rzucone za pośrednictwem wkłuwania szpilek: w głowę, w kark, w plecy, w kręgosłup, w żołądek, w układ trawienny, w oczy, w nogi, w stopy... Trzeba wymieniać tak szczegółowo jak tylko to jest możliwe.

 Rozpoczynać modlitwę o uwolnienie należy zawsze od wezwania Ducha Świętego, można różnymi modlitwami do Ducha Świętego (także litanią do Ducha Świętego, litanią do Matki Bożej)

Np.:
Duchu żyjącego Boga, dziś na nią (na niego) zstąp,
Duchu żyjącego Boga, dziś na nią zstąp,
złam ją (go), skrusz ją, napełnij mocą,
Duchu żyjącego Boga, dziś na nią zstąp

1) W Święte Imię Jezusa Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Św. Franciszka, Św. Ojca Pio, Św. Gemmy Galgani, Św. Antoniego z Padwy, Św. Jana Pawła II; rozkazuję i nakazuję Szatanowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Lucyferowi i jego legionom, Danowi, Abulowi, Asmodeuszowi, Alimaiowi i każdemu innemu legionowi demonicznemu, spirytystycznemu, czarów i magii - żeby natychmiast odeszły od (imię osoby za którą jest modlitwa) od niej samej, od jej istnienia, od jej domu, od jej życia, od jej zdrowia; i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję to i nakazuję w Imię Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

******************

2)    W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość,  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Świętego Ojca Pio, Świętego Franciszka, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II; zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i gładzę - wszelkie klątwy i przekleństwo, wszelki skutek rytuału wudu i makumba, magii, czarów, obrzędu satanistycznego i demonicznego, wszelkie szkodliwe więzy rzucone za pośrednictwem laleczek magicznych i wkłuwania szpilek wymierzonych w (imię osoby) w jej głowę, w jej mózg, w jej kark, w jej barki, w jej plecy, w jej kręgosłup, w jej ramiona, w jej twarz, w jej narządy rozrodcze, w jej macicę, w jej żołądek, w jej układ trawienny, w jej nogi, w jej stopy. Zdejmuję i gładzę je w Imię Jezusa Chrystusa.

Zaraz potem można rozkazać stanowczo:

3) W Imię Jezusa Chrystusa, przez Najdroższą Krew Jezusa, i za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Archanioła Michała; rozkazuje i nakazuję wszelkiej sile diabelskiej, która dręczy ....... (imię osoby) - wyjdź z jej żołądka, wyjdź z jej układu pokarmowego, wyjdź z jej szyi, wyjdź z jej gardła, wyjdź z jej ust (powtarzać). Rozkazuję ci w Imię Jezusa Chrystusa.  Wypluj na zewnątrz tą zaklętą rzecz (powtarzać)  która jest w żołądku.

******************

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni,  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów,  a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zrywam i przerywam, zdejmuję i niweczę wszelkie następstwa rytuału magicznego i czarów obecne w żołądku ...... (imię osoby. W tym momencie kto chce może położyć swoją dłoń w miejscu żołądka osoby i poruszać rotacyjnie; niektórzy tak robią inni nie. To co się liczy to nakaz w Imię Jezusa). Zrywam i niweczę w Imię Jezusa Chrystusa, Boga Żywego.

******************

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą my wszyscy zostaliśmy odkupieni,  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów,  a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zrywam i przerywam, zdejmuję i niweczę wszelkie przekleństwo, każdy rytuał magiczny, wszelkie uroki i klątwy, które zostały rzucone na ...... (imię osoby) na jej plecy, na jej kręgosłup, na jej barki, na jej głowę, na jej mózg, na jej kark, na jej narządy rozrodcze, na jej ramiona, na jej żołądek - zdejmuję je, zrywam i gładzę mocą Imienia Jezusa Chrystusa.

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą my wszyscy zostaliśmy odkupieni,  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, ; zrywam i rozwiązuję, zdejmuję i niweczę każdy urok, filtr i wiązanie, wszelkie następstwa rytuału wudu i makumba zamówionego przez (imię osoby lub osób które być może poszły do czarowników albo same wykonały zaklęcie) i rzuconego na (imię tego kto ma ten problem) - zdejmuję i niweczę w Imię Jezusa Chrystusa, Boga Żywego.

      W Imię Jezusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Świętego Franciszka i Świętego Ojca Pio, Świętego Jana Pawła II; rozkazuję wszelkiemu duchowi demonicznemu zniszczenia i samozniszczenia, wszelkiemu duchowi choroby fizycznej, umysłowej i psychicznej, wszelkiemu duchowi przyćmienia inteligencji, niezdolności podejmowania decyzji; żeby w tej chwili odszedł od (imię osoby) i żeby nie wracał nigdy więcej.  Rozkazuję i nakazuję im to w Imię Jezusa Chrystusa.

******************

    W Imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; przerywam i zrywam, zdejmuję i niweczę wszelkie następstwa okultyzmu i mediumizmu, wszelkie związki okultystyczne mentalne i telepatyczne które (imię osoby) zawarła przez myśl, wzrok, słuch, słowo, przez praktykowanie jogi, zen, reiki, czakry i przez wszystkie inne dyscypliny wschodnie, przez jakąkolwiek formę ezoteryzmu, nekromancję i spirytyzm, które ją (go) oddaliły od Boga. Zdejmuję i niweczę je w Imię Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

******************

W Imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zrywam i przerywam, zdejmuję i niweczę wszelki szkodliwy wpływ, wszelkie skutki okultyzmu, magii, czarów i mediumizmu, które dosięgają ...... (imię osoby) od minionych pokoleń, od przodków i krewnych żyjących i zmarłych; przerywam i gładzę je w Imię Jezusa Chrystusa.

******************

Mocą Świętego Imienia Jezus, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zrywam i niweczę wszelki szkodliwy związek mediumiczny, z czarami, z wróżbiarstwem, wszelkie następstwa spirytyzmu, magii, które docierają do ..... (imię osoby) od kogoś z rodziny, żyjącego lub zmarłego; zdejmuję i gładzę w Imię Jezusa Chrystusa każdy związek okultystyczny i mediumiczny, który dociera do ...... (imię osoby) od przodków ze strony matki i ojca z minionych pokoleń, od pierwszego do siódmego pokolenia. Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, przyjdź uwalniać tę osobę, okaż jej Twoje niezmierne Miłosierdzie.          

******************

W Imię Jezusa Chrystusa,przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość,  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i niweczę - wszelkie czary i przekleństwo, rzucone przez wkłucie szpilek wymierzone w ..... (imię osoby) w jej głowę; zdejmuję i niweczę - wszelkie przekleństwo rzucone na jej mózg; zdejmuję i niweczę - wszelkie przekleństwo rzucone na jej kark, zdejmuję i niweczę - wszelkie przekleństwo rzucone na jej barki, zdejmuję i niweczę - wszelkie przekleństwo rzucone na jej plecy, zdejmuję i niweczę - wszelkie przekleństwo rzucone na jej kręgosłup, na jej narządy rozrodcze, na jej macicę, na jej żołądek, na jej układ trawienny, na jej nogi, na jej stopy, na jej życie i na jej zdrowie. Zdejmuję i gładzę je w Imię Jezusa Chrystusa.

******************

Mocą Świętego Imienia Jezus i Jego Najdroższej Krwi, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; rozkazuję - Szatanowi, Lucyferowi, Belzebubowi, Danowi, Abulowi, Alimaiowi i Asmodeuszowi i ich legionom diabelskim, wszelkiemu duchowi demonicznemu oddzielenia, kłótni, niezgody, niezrozumienia i nieprzyjaźni, urazy i niechęci - żeby natychmiast opuścił ..... (imię osoby) i żeby nie wracał nigdy więcej. Panie Jezu Chryste, Ty który jesteś, przyjdź obdarz Twoim pokojem, Twoim życiem, Twoim światłem, Twoją radością, Ty który jesteś Królem życia i nieskończonego Miłosierdzia.

******************

Mocą Świętego Imienia Pana Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; rozkazuję i nakazuję - wszelkim duchom nawiedzania we śnie, w wizjach i w słyszanych odgłosach; żeby natychmiast poszły precz od ..... (imię osoby). Dziękuję Panie, bo zadziałałeś i przyszedłeś z pomocą, dziękuję bo uwolniłeś.

******************

Mocą Świętego Imienia Pana Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła i  wszystkich Świętych; rozkazuję i nakazuję wszelkim duchom smutku, depresji, nadmiernego strachu, rozpaczy, frustracji - żeby natychmiast odeszły precz od ..... (imię osoby) i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję im to w Imię Jezusa Chrystusa.

******************

Mocą Świętego Imienia Pana Jezusa Chrystusa i Jego Najdroższej Krwi, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła; rozkazuję każdemu złemu duchowi, demonicznemu, czarów i magii - żeby w tej chwili odszedł precz od ..... (imię osoby) i żeby w tej chwili poszedł do stóp Krzyża Chrystusowego. 
Mocą Świętego Krzyża Jezusowego i Jego Świętych Ran, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła; rozkazuję i nakazuję jakiemukolwiek duchowi nieczystemu choroby umysłowej, psychicznej i fizycznej, wszystkim duchom zaciemnienia inteligencji, niezdolności podejmowania decyzji, wszelkim duchom przemocy, szaleństwa - żeby w tej chwili odeszły precz od tej osoby. Panie Jezu przyjdź obdarz Twoim pokojem, Twoim życiem, Ty, który jesteś Królem życia i nieskończonego Miłosierdzia. Obdarz zwycięstwem.

******************

Mocą Świętego Imienia Jezusa i Jego Najdroższej Krwi, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zrywam pęta Szatana, Lucyfera i Belzebuba i każdego legionu diabelskiego, którego padła ofiarą ..... (imię osoby) zdejmuję je i przywiązuję do Krzyża Jezusowego.

******************

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą my wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych; rozkazuję i nakazuję każdemu duchowi niezdrowej seksualności, perwersji seksualnej, i każdemu duchowi nieczystości - żeby w tej chwili odszedł precz od ..... (imię osoby) i żeby nie wracał nigdy więcej. Rozkazuję to i nakazuję w Imię Jezusa Chrystusa.

******************

Mocą Świętego Imienia Jezusa i Jego Najdroższej Krwi, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zrywam pęta uzależnienia od narkotyków i od alkoholu, które krępują ..... (imię osoby). Przerywam je i niweczę i poddaję pod działanie mocy Świętego Krzyża Jezusa.
****************

 

W Imię Jezusa Chrystusa przeciwstawiam się każdemu legionowi diabelskiemu, który powoduje uzależnienie od gier hazardowych u ..... (imię osoby); i w Imię Jezusa zrywam łańcuchy uzależnienia od gier, które dotknęło ..... (imię osoby); zrywam je i niweczę i poddaje pod działanie mocy Najdroższej Krwi Jezusa. Panie przyjdź uwalniać, przyjdź podarować nowe życie w Tobie. Przyjdź podarować Twoje zwycięstwo w życiu tej osoby, Ty, który jesteś Królem życia i nieskończonego Miłosierdzia.

******************

Mocą Świętego Imienia Jezusa i Jego Najdroższej Krwi, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; rozkazuję wszystkim legionom duchów nieczystych uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od gier, żeby natychmiast odeszły precz od ..... (imię osoby) i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w Imię Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

******************

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów i wszystkich Świętych, zdejmuję i zrywam, rozwiązuję i gładzę wszelki wpływ diabelski, którego doświadcza ..... (imię osoby) na skutek czyjejś zawiści, zazdrości, nienawiści, urazy, złorzeczenia, życzenia: śmierci, niepowodzenia, nieszczęśliwego wypadku, plajty - jako klątwy rzuconej przez szamanów, czarownice, wróżki, zamawiaczy na jej (jego) osobę, na jej zdrowie, na jej pracę, na jej dom, na jej rodzinę - zdejmuję je i niweczę w Imię Jezusa, Zmartwychwstałego. Tak Jezu, w Twoje Imię i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, którą Ty nam wskazałeś jako naszą Matkę, zrywam i przerywam wszelki wpływ diabelski, którego doświadcza .....  (imię osoby) na skutek zaklęć, uroków, czarów i guseł różnego rodzaju rzuconych na nią (niego) i na rodzinę.

******************

W Święte Imię Jezusa zrywam i zdejmuję wszystkie złe uroki i ich złośliwe skutki, które przeniknęły się do drzewa genealogicznego .... (imię osoby). Uwalniaj Panie Jezu, uwalniaj przez Twoją Drogocenną Krew, przez Twoje Najświętsze Rany, przez Twój Święty Krzyż, którym zwyciężyłeś śmierć. Uwalniaj od jakiegokolwiek złowrogiego skażenia, które dosięga ..... (imię osoby) od jej przeszłych pokoleń.

******************

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, i wszystkich Świętych; zdejmuję i niweczę każdą klątwę, filtr i wiązanie, które dotykają (imię osoby) na skutek przekleństw rzuconych na nią i na jej rodzinę. W Imię Jezusa zdejmuję i niweczę każdy zły urok rzucony na jej (jego) potomków (na jej synów, na jej córki, na wnuki).

******************

Mocą Imienia Jezusa zrywam i przerywam wszelki wiążący wpływ umysłowy i psychicznego, którego ........ (imię osoby) doznaje w następstwie popełnionej aborcji, przeżytej traumy i głębokich cierpień, jakie zostały mu (jej) zadane przez innych. Panie, przyjdź i uwalniaj. Przyjdź i obdaruj Twoim życiem.

******************

Mocą Imienia Jezusa za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy, wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych; zdejmuję i przerywam wszelki wiążący wpływ na umysł i psychikę, którego ....... (imię osoby) doświadcza na skutek aborcji oraz traum przeżytych w dzieciństwie. Panie, przyjdź i uwalniaj. Przyjdź i obdaruj Twoim życiem, i to życiem w obfitości.

******************

Mocą Imienia Jezusa, przez Jego Najświętszą Krew przelaną za całą ludzkość, zdejmuję i gładzę wszelką klątwę rzuconą na uczucia ........ (imię osoby), na jej (jego) małżeństwo, poprzez fotografię i bieliznę osobistą, a także wszelkie przekleństwo rzucone na jej (jego) pracę, na jej dom, na jej płodność (dla kobiet: na macicę i na jajniki), na jej zdrowie; i przywiązuję do Świętego Krzyża Jezusowego.

W Imię Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zdejmuję i gładzę wszelkie konsekwencje czyjejś urazy, nienawiści, zemsty, wściekłości, rozgoryczenia, których ta osoba doświadcza na swoich dobrach materialnych: na swoich pieniądzach, na swoich oszczędnościach.
Zdejmuję i zrywam, niszczę i niweczę każdy zły urok jawny bądź ukryty i każde życzenie pomieszania zmysłów rzucone z przyczyn miłosnych i sentymentalnych przez kogoś, kto cierpi wobec tej osoby na nieprzebaczenie i na manię jej prześladowania.

                                   Uzdrowienie

 W Imię Jezusa Chrystusa, proszę o Uzdrowienie wewnętrzne ..... (imię osoby) od wszystkiego tego, co powoduje spazmy i palenie w żołądku, skurcze serca i pogorszenie pamięci; proszę o uzdrowienie wewnętrzne ..... (imię) od wszystkiego tego, co powoduje u niego (niej) stres, stany nieuzasadnionego lęku, strach, obsesje, głębokie cierpienie, niepokój, smutek, od ducha: przygnębienia i osłabienia, od prób samobójczych, myśli nienawistnych, urazy, goryczy, zazdrości, wściekłości. 

MODLITWA O UWOLNIENIE (błagalna)

O Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem, Ty jesteś wspaniały
proszę Cię za wstawiennictwem i z pomocą
Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
żebym został /-a uwolniony od złego ducha, który uczynił mnie
niewolnikiem, i który chce robić ze mnie niewolnika.
O wszyscy Święci przyjdźcie mi z pomocą.
Od niepokoju, od smutku, od obsesji,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od nienawiści, od nierządu, od zawiści,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od zazdrości, wściekłości, myśli o śmierci,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszelkich prób targnięcia się na życie,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszelkich form niezdrowej seksualności,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od podziału w rodzinie i od wszelkiej złej przyjaźni
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszystkiego tego, co nie pozwala mi wzrastać w Twoich oczach,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszelkiego przekleństwa, uroków,
czarów i od innego zła tajemnego,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszelkiej siły diabelskiej
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
O Panie, który powiedziałeś:
“pozostawiam wam pokój, Mój Pokój wam daję”
za wstawiennictwem Maryi Dziewicy
pozwól, abym doznał uwolnienia od wszelkiego przekleństwa
i od wszelakiej złej mocy
i abym mógł cieszyć się zawsze Twoim pokojem.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

******************

AKT OFIAROWANIA JAKIEJŚ OSOBY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI PRZEZ KREWNEGO TEJ OSOBY        

O Niepokalane Serce Maryi, które w zamian za Twoją miłość do nas otrzymujesz tak wiele zniewag, ofiaruję Ci i zawierzam na zawsze moją córkę (mojego syna). Pragnę w ten sposób odpowiedzieć jak najlepiej na Twoją czułą matczyną miłość, wynagrodzić Ci za niesprawiedliwości, którym jesteś poddawana ze strony wielu niewdzięcznych dzieci. Chcę też mieć swój udział w akcie zawierzenia Ci całego świata, tak upragnionego Twojemu Sercu, a którego dokonał już Ojciec Święty Jan Paweł II. Racz przyjąć tę moją pokorną i szczerą ofiarę.
Dusza, ciało i życie mojej córki (mojego syna) należą do Ciebie; a ponieważ są już Twoje, strzeż ją (go) i broń ją od wszelkiego zła tak samo jak wszystkie Twoje dzieci. Dziękuje Ci, bądź błogosławiona. Amen

******************

OSOBISTY AKT OFIAROWANIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI DZIEWICY

Świadomy (-a) mojego chrześcijańskiego powołania, składam dziś na Twoje ręce, Maryjo, odnowienie przyrzeczeń mojego Chrztu. Wyrzekam się Szatana, jego uwodzicielskich obietnic, jego dzieł; i oddaję się Jezusowi Chrystusowi, aby razem z Nim codziennie nieść wiernie mój krzyż zgodnie z wolą Ojca.
Przyjmuję Cię jako moją Matkę i Królową. Za Twoim pośrednictwem zawierzam Chrystusowi moją osobę, moje życie i wartość moich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
Dysponuj mną i tym co do mnie należy na większą chwałę Bożą, teraz i na zawsze. Amen

NOWENNA DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA

 O niezmierny i wieczny Majestacie Boży, Najświętsza Trójco: Ojcze, Synu i Duchu Święty, ja najpokorniejsze Twoje dziecko uwielbiam Cię i wysławiam Cię z największą miłością i czcią jakie tylko dziecko potrafi okazać. W Twojej obecności i w obecności Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba, w obecności mojego Anioła Stróża, moich Świętych Patronów i całego dworu niebieskiego oświadczam, że moja modlitwa i błaganie, którą zanoszę przed współczującą i litościwą Dziewicę Maryję przez zasługi Najdroższej Krwi Jezusa, jest w czystej intencji i przede wszystkim dla Twojej chwały, dla zbawienia mojego i dla zbawienia mojego bliźniego. W Tobie moja nadzieja, mój Boże, największe Dobro, że przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy otrzymam łaskę, o którą pokornie Cię proszę, przez wzgląd na nieskończone zasługi Najdroższej Krwi Chrystusa. Ale co mogę począć innego w takim stanie, w jakim teraz jestem, jak tylko wyznać Ci, mój Boże wszystkie moje grzechy popełnione do dziś, prosząc Cię ponownie o oczyszczenie ich w Krwi Jezusa? Tak mój Boże, za wszystkie grzechy bardzo żałuję i ubolewam nad nimi ze szczerego serca, nie ze względu na strach przed piekłem, na które zasługuję, ale tylko dlatego, że Ciebie największe Dobro nimi obraziłem. Mocno postanawiam, że w przyszłości z pomocą Twojej Świętej Łaski, nie obrażę Cię już nigdy więcej i będę unikać kolejnych okazji do grzechu. Zmiłuj się Panie, wybacz mi. Amen.
Pod Twoją obronę uciekam się Święta Boża Rodzicielko: racz nie gardzić modlitwą moją, którą do Ciebie zanoszę, o Dziewico chwalebna i błogosławiona.
 O Boże przyjdź mnie wybawić. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
"Cała piękna jesteś, o Maryjo, i skazy pierworodnej nie ma w Tobie". Ty jesteś najczystsza, o Dziewico Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Boża. Bądź pozdrowiona, wielbię Cię i błogosławię Cię na wieki. O Maryjo, do Ciebie się uciekam, Twojej pomocy wzywam. Pomóż mi najsłodsza Matko Boża; pomóż mi Królowo Nieba; pomóż mi najlitościwsza Matko i Ucieczko grzeszników; pomóż mi Matko mojego najmilszego Jezusa. A skoro nie ma takiej rzeczy, o którą by się Ciebie nie prosiło przez wzgląd na mękę Chrystusa, której by się u Ciebie nie otrzymało, dlatego z żywą wiarą proszę, abyś mi udzieliła tej łaski, którą noszę w sercu; proszę Cię o nią przez boską Krew, którą Jezus przelał za nasze zbawienie. Nie ustanę w wołaniu do Ciebie, dopóki mnie nie wysłuchasz.  O Matko Miłosierdzia, ufam, że otrzymam tę łaskę, ponieważ proszę Cię o nią przez bezmierne zasługi Najdroższej Krwi Twojego ukochanego Syna. O Mamo najmilsza, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna udziel mi łaski (tutaj prosi się o łaskę, której się pragnie). 

1. Proszę Cię o tę łaskę, Matko Najświętsza, przez czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał kiedy został obrzezany jako niemowlę, kiedy miał zaledwie osiem dni.
Zdrowaś Maryjo, (...)
O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.
2. Wypraszam u Ciebie tę łaskę , o Najświętsza Maryjo, przez czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie w Ogrójcu.
Zdrowaś Maryjo, (...)
O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.
3. Błagam Cię o tę łaskę, o Maryjo Najświętsza, przez czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie kiedy, obnażony i związany, był okrutnie biczowany.
Zdrowaś Maryjo, (...)
O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.
4. Proszę Cię o tę łaskę, Matko Najświętsza, przez czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która wypłynęła ze skroni Jezusa, kiedy został ostrym cierniem ukoronowany.
Zdrowaś Maryjo, (...)
O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.
5.  Proszę Cię o nią, Maryjo Najświętsza, przez czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał niosąc Krzyż na drodze Kalwarii, a szczególnie przez żywą Krew zmieszaną ze łzami, które Ty wylałaś towarzysząc Mu w Jego najwyższej Ofierze.
Zdrowaś Maryjo, (...)
O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.
6. Błagam Cię, Najświętsza Maryjo, przez czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która wypłynęła z poranionego ciała Jezusa, kiedy został z szat obnażony, tę samą Krew, która wyciekła z rąk i ze stóp, kiedy był przybijany do Krzyża twardymi i ostrymi gwoździami. Proszę Cię o łaskę szczególnie przez Krew, którą wylał podczas gorzkiej i przejmującej Agonii.
Zdrowaś Maryjo, (...)
O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.
7. Wysłuchaj mnie, Najczystsza Dziewico i Matko Boża Maryjo, przez najsłodszą i mistyczną Krew i Wodę, które wypłynęły z boku Jezusa kiedy przebito Mu Serce włócznią. Przez tę Krew najczystszą udziel mi, o Dziewico Maryjo, łaski, o którą Cię proszę; przez Najdroższą Krew, którą czczę, i która jest moim napojem przy stole ołtarza Pańskiego, wysłuchaj mnie o litościwa i słodka Dziewico Maryjo.
Zdrowaś Maryjo, (...)
O Dziewico Maryjo, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną u Ojca Niebieskiego.
Aniołowie i wszyscy Święci w Niebie, którzy kontemplujecie chwałę Bożą, zjednoczcie waszą modlitwę z modlitwą Drogiej Matki i Królowej Najświętszej Maryi Panny i wyproście  u Ojca Niebieskiego łaskę, o którą proszę przez zasługi Najdroższej Krwi naszego Bożego Zbawiciela.
Również do was się uciekam, Święte Dusze Czyśćcowe, abyście modliły się za mnie i wypraszały u Ojca Niebieskiego łaskę, o którą błagam przez Krew Najdroższą, którą mój i Wasz Zbawiciel przelał z Przenajświętszych Ran. Również ja za Was ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu Najdroższą Krew Jezusa, żebyście mogły cieszyć się Nim w pełni i chwalić Go na wieki w chwale Nieba śpiewając: "Odkupiłeś nas o Panie, Twoją Krwią i uczyniłeś nas Królestwem dla naszego Boga". Amen.
O dobry i umiłowany Panie Boże, łagodny i miłosierny, zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi duszami, tak żywych jak i zmarłych, które zbawiłeś Twoją cenną Krwią. Amen.
Niech będzie błogosławiona Krew Jezusa Chrystusa teraz i zawsze.

******************

Prośba o Łaskę
Jeśli jest wśród was jakaś osoba "zagrożona", może to być młody człowiek, który pije albo ma problem z uzależnieniem od narkotyków; albo jest jakiś mąż albo żona, którzy zamierzają się rozwieść, albo przeżywają inne trudne problemy osobiste; wtedy dobrze jest, żeby ten kto modli się za nich po raz pierwszy Nowenną (odmawianą przez 9 dni włącznie) za pierwszym razem prosił o łaskę zbawienia dla tej osoby.
 
Kolejne uwagi: Po odmówieniu Nowenny do Najdroższej Krwi Chrystusa w intencji zbawienia danej osoby, można następnie odmówić Nowennę wypraszając u Boga o łaskę nawrócenia dla tej osoby. W takim przypadku dobrze jest kontynuować odmawianie Nowenny, aż do skutku. TRZEBA NALEGAĆ. TAKI UPÓR PODOBA SIĘ BOGU.

Inne przykłady prośby o inne łaski, po odmówieniu pierwszej Nowenny o Zbawienie:
udziel mi łaski uwolnienia od wszelkiej formy ucisku diabelskiego dla ..... (imię osoby) . Spraw aby został uwolniony od więzów magicznych i od zastępów diabelskich, które go krępują, spraw aby mógł dojść do wiary w Jezusa, mógł wzrastać w wierności Bogu, a na koniec swojej ziemskiej wędrówki, aby mógł przyjść Ci podziękować w Niebieskim Jeruzalem. Miej litość nad nim Najświętsza Matko. Dziękuje Ci, bądź błogosławiona.

Wszystkie wezwania do Ducha Świętego będą odpowiednie. Przykład wezwania

Duchu żyjącego Boga dziś na mnie zstąp (x2)
złam mnie (ją, go), skrusz mnie, napełnij mocą
Duchu żyjącego Boga dziś na mnie zstąp

Duchu żyjącego Boga dziś na mnie zstąp
złam mnie (ją, go), skrusz mnie, napełnij mocą
Duchu żyjącego Boga dziś na mnie zstąp

Błogosławienie własnego domu wodą święconą

(można poprosić Księdza o błogosławieństwo)

Mocą Imienia Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny uwalniam ten dom od wszelkiego zła, od wszelkich skutków rytuałów diabelskich, od wszystkich konsekwencji okultyzmu, od wszelkich więzów demonicznych, od wszelkich czarów. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu  

******************

MODLITWA O UZDROWIENIE

Panie Jezu, zebraliśmy się tutaj w Twoje Święte Imię, bo ufamy Tobie i uznajemy Ciebie jako Pana Wszechświata. Wierzymy w Ciebie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego i chcemy mieć w nas Twoje Życie. Wierzymy w Maryję Pannę, w Jej Święte Dziewictwo i w Jej potężne wstawiennictwo. Najświętsza Maryjo, prosimy Cię abyś modliła się do Pana Jezusa, Króla Życia i nieskończonego Miłosierdzia, żeby przyszedł z pomocą w sytuacji ........ (imię osoby) i żeby ją (go) uzdrowił, przez najdroższą Krew, którą Jezus przelał również za nią (niego). I prosimy wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, aby dołączyli do Ciebie i do naszych próśb w intencji tej naszej siostry (tego naszego brata). Panie Jezu, Ty znasz traumy psychiczne, których doznał -a ........ (imię) od chwili kiedy został poczęty i był w łonie matki. Uzdrawiaj go od wszelkiego cierpienia, które zostało zadane jego (jej) matce, a które odcisnęło się potem na jego (jej) psychice. Uzdrawiaj go (ją) Jezu od tych nieuświadomionych wspomnień. Te wspomnienia czasami uwarunkowują całe życie. Uwolnij go (ją) i uzdrów go również od wszelkich cierpień zadanych mu przez jego (jej) matkę albo jego ojca wtedy kiedy ciało ..... (imię) dopiero nabierało swojego kształtu w łonie matki.   Panie, chwalimy Cię i błogosławimy Tobie bo Ty go (ją) właśnie uzdrawiasz. Dziękuję, ponieważ uleczasz go (ją) z tych zranień. Panie Jezu, prosimy Cię teraz abyś go (ją) uzdrawiał z traumy narodzin, i z cierpień, których doświadczył kiedy się urodził. Składamy Ci dzięki, ponieważ Ty tam byłeś gotowy aby przyjąć go (ją) w swoje ramiona. Spraw aby ten nasz brat (siostra) odczuł jak jest ważny dla Ciebie, i że jest dlatego, że to Ty go wezwałeś do życia, do istnienia. Wezwałeś go (ją) ponieważ go umiłowałeś, i miłujesz. Spraw aby odczuł Twoją troskliwą miłość Panie Jezu, czułość nieskończoną którą go (ją) darzysz. Panie spójrz teraz na jego (jej) pierwsze miesiące jego dzieciństwa i całe jego wczesne dzieciństwo. Panie Jezu, poprzez Twoją miłość uzdrawiaj w jego (jej) umyśle, w jego sercu, w jego duszy każde zranienie spowodowane brakiem miłości, brakiem czułości: uzdrawiaj go z poczucia osamotnienia, które wiele razy odczuwał, ze strachu który przeżywał, od większych czy mniejszych sprzeczek które miał ze swoją mamą albo rodzeństwem. Panie, uzdrawiaj go (ją) ze wszystkich traum, których z jakiegokolwiek powodu doświadczał czując się zaniedbanym albo niesprawiedliwie ukaranym przez swoją matkę, przez swojego ojca, lub przez kogoś innego z rodziny. Być może z biegiem lat nie mógł się z nimi pogodzić ponieważ nigdy nie czuł się tak naprawdę akceptowany przez nich. Albo nie czuł się wystarczająco kochany. Panie uzdrawiaj go z tych cierpień. Działaj Panie, przychodź z pomocą: przynieś Twoje Królestwo, Twoje Życie, temu naszemu bratu. Spraw aby potrafił przebaczyć tym, którzy go skrzywdzili w tych latach, podaruj ..... (imię) siłę do przebaczenia. On (ona) Cię o nią prosi.  Teraz prosimy Cię Jezu, abyś uleczył w tym naszym bracie (siostrze) zranienia zadane przez tych, którzy patrzyli na niego z wyrzutem, przez tych którzy byli wobec niego zbyt surowi, którzy go karali i w jakiś sposób uprzykrzyli mu życie. Działaj, Panie, przychodź z pomocą, lecz te zranienia. Uzdrawiaj go (ją), Panie, uzdrawiaj go. Obdarz go (ją) wielką miłością, po to żeby przebaczając temu kto go zranił mógł wspomnieć z pogodą ducha cierpienia fizyczne i duchowe jakich doświadczał, i cieszyć się nowym życiem w Tobie.  Dziękujemy Ci Panie, bądź błogosławiony, ponieważ Ty go (ją) już odnowiłeś. Dziękujemy Ci, ponieważ Ty go (ją) już uzdrowiłeś. Chwała Tobie i cześć. Spójrz teraz Panie na cierpienia jego (jej) dorastania i jego młodości. Panie Ty wiesz ile razy czuł się upokorzony, niezrozumiany i niezdolny do niczego. Panie, prosimy Cię abyś go (ją) uzdrowił ze wszystkich przykrych wspomnień z tego okresu życia, prosimy Cię abyś wymazał ból który znosił w tych latach. Ból, który znosił przez tych którzy źle o nim mówili, którzy go obmawiali albo przez tych których nie było przy nim wtedy kiedy potrzebował pomocy, przez tych którzy go odrzucili albo chcieli zerwać z nim kontakty. Uzdrawiaj Panie, uzdrawiaj, przez Twoje święte Rany i przez Twoją najdroższą Krew przelaną również za niego. Spraw aby mógł przebaczyć wszystkim tym, którzy go zranili, i żeby jego przebaczenie dotarło do tych osób. Panie, chcemy Ci wskazać teraz błędy, które popełnił w swojej młodości: wszystkie te razy kiedy nie dotrzymał przymierza, które Ty z nim zawarłeś. Spójrz na błędy, które przysporzyły mu traum fizycznych i traum duchowych. Prosimy Cię abyś przebaczył mu jego błędy popełnione słowami, te skierowane przeciwko Tobie, i te przeciwko bliźnim. Wybacz mu Panie, spraw aby mógł odczuć Twoje niezmierne Miłosierdzie, Twoją ogromną miłość. Ulecz Panie cierpienia jego ducha, jego psychiki, jego pamięci. Uzdrawiaj, Panie, uzdrawiaj. Działaj Panie, po to żeby poprzez to swoje uzdrowienie mógł dojść do bycia takim jak Ty tego chcesz. Panie, stawiamy teraz przed Tobą trudności, jakie napotykał w swoim małżeństwie, wszystkie braki czułości, szacunku, uwagi, rozmowy, których doświadczył. Uwolnij go od ducha żywienia urazy, niechęci, rozgoryczenia. Spójrz również na jego pomyłki, jego upadki i jego słabości, jego działania i jego słowa, które jego samego zraniły, które zraniły jego duszę, ponieważ stał za nimi brak miłości do Ciebie i do żony, synowej, zięcia, dzieci. Przebacz mu Panie, i uzdrawiaj go, aby mógł odczuć Twoje przebaczenie, żyć w Twoim pokoju i przebaczyć czystym sercem wszystkim tym przez których czuł się zraniony. Obdarz go Twoją czułą miłością, obdarz go Twoim pokojem. Spraw aby mógł żyć w Twoim pokoju. Teraz prosimy Cię abyś usunął z jego serca wszelki rodzaj strachu, frustracji. Spraw aby odczuł na swoim policzku czułe pogłaskanie przez Ciebie pieszczotę, którą okazujesz mu w zadośćuczynieniu za każdy ten raz kiedy czuł się sfrustrowany, za każdym razem kiedy jego wysiłki żeby być w jedności z bliską mu osobą były udaremniane przez nią. Głębino czułości, głębino łagodności, spraw aby mógł odczuć Twoje czułe przytulenie, Twoją łagodność, pocieszenie, które okazujesz mu za każdy ten raz kiedy został oszukany, obrażony, za każdy ten raz kiedy słońce Życia, którym Ty w nim jesteś, zostało przyćmione przez jakiś czyn wrogi, nieżyczliwy. Prosimy Cię teraz Jezu-Boże, abyś usunął z jego serca każdą formę smutku przez tych, którzy już nie żyją: zabierz każdy rodzaj strachu, frustracji, poczucia osamotnienia. Wszelki brak pogody ducha. Panie, Ty który jesteś radością cichą: podaruj mu Twój pokój, Twoją radość. I Panie nieba i ziemi, Ty rozkaż jakiejkolwiek sile nieczystej, która mu uniemożliwia żyć Twoim Życiem, żeby opuściła tego naszego brata i żeby nie wracała nigdy więcej. Nakaż im to Ty Panie, prosimy Cie o to przez Twoją Krew cenną przelaną za całą ludzkość. Rozkaż wszelkim duchom nieczystym lub zastępom diabelskim, które przysporzyły mu zranień wewnętrznych, i które są przyczyną chorób fizycznych, żeby zostawiły w spokoju tego naszego brata. Rozkaż Ty Jezu, który jesteś Panem Życia, duchowi choroby żeby go zostawił wolnym. Rozkaż mu to Ty. Dziękuję Panie Jezu, ponieważ przyszedłeś z pomocą. Dziękuję Panie, ponieważ uzdrowiłeś. Chwała i cześć i błogosławieństwo Tobie Panie Jezu.

UWAGA - CZĘSTO ZDARZA SIĘ, ŻE SZATANOWI ODDAWANA JEST JAKAŚ OSOBA ALBO JEJ DZIECI, DLATEGO TEŻ WARTO JEST ZAWSZE ZERWAĆ RÓWNIEŻ WSZELKIE AKTY OFIAROWANIA SZATANOWI, KTÓRE ZOSTAŁY ZAWARTE NA SIEBIE I NA SWOJE DZIECI. NIE JEST TO SPRAWĄ DRUGORZĘDNĄ, trzeba po zawierzeniu potem osoby Najświętszemu Sercu Jezusowemu, codziennie przez długi czas odmawiać:
 
              ZRYWAM WSZELKIE ODDANIE SZATANOWI

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów,  a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych i dusz czyśćcowych; zrywam i rozwiązuję, niszczę i gładzę wszelki akt oddania Szatanowi zawarty przez ...... (imię osoby) i przywiązuję go do Krzyża Jezusa Chrystusa.

Np.: MODLITWA ZAWIERZENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
Panie Jezu zwycięzco śmierci, przez Święte Ręce Najświętszej Maryi oddaję Twojemu Najświętszemu Sercu życie ....... (imię), jej myśli, jej ducha, jej ciało. A kiedy już do Ciebie należy, strzeż go (ją) i broń go od wszelkiego zła, jak Twoje dziecko. Amen”.