Home | Chi siamo | Usare i doni | Potenza dello Spirito Santo | Genuflessioni | Novena Preziosissimo Sangue | Preghiere | Eventi |

Rugăciuni cu poruncă directă legiunilor diabolice
Persoana singură, pentru sine, le poate recita si de două ori pe zi

Aceste rugăciuni trebuie recitate cu o anumită fermitate cu voce potrivită, după ce s-a făcut semnul Crucii. Fiecare le poate integra cu propriile exigenţe personale. Cu cât mai mult se intră în detaliu, cu atât mai bine şi cu cât se intră mai mult în detaliu, cu atât mai mult se eliberează de blestem sau de făcătură.

În Numele Sfânt al lui Cristos Isus şi pentru Sângele său preascump care a învins iadul, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria şi a tuturor Sfinţilor Arhangheli, în mod particular a Sfântului Mihail Arhanghelul, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, în special a Sf. Francisc, a Sf. Padre Pio, a Sf. Gemma Galgani, a Sf. Anton de Padova, a Sf. Ioan Paul al II-lea, comand şi poruncesc la oricare legiune diabolică, spiritistă şi de vrăjitorie, tuturor duhurilor impure de faliment, de datorie, de mizerie, să plece imediat de la mine, din viaţa mea, din persoana mea, din sentimentele mele, din casa mea şi să nu se mai întoarcă niciodată. Comand aceasta şi poruncesc în Numele Sfânt al lui Isus Cristos.

******************

Pentru puterea Numelui lui Isus Cristos şi a Sângelui Său preascump vărsat pentru omenirea întreagă, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria şi a tuturor Sfinţilor Arhangheli, în mod particular a Sfântului Mihail Arhanghelul, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, comand şi poruncesc oricărui duh impur de întunecare a minţii, la orice duh de resentiment, la orice duh de lipsă de iertare, de neputinţă de decizie, la orice duh de ură, de distrugere, de ceartă, de mânie, de resentiment, de răzbunare, să plece imediat de la mine şi să nu se mai întoarcă niciodată. Comand aceasta şi poruncesc în Numele Sfânt al lui Isus Cristos. Doamne Isuse, vino să-mi dai pacea ta, viaţa ta, tu care eşti regele vieţii şi al milostivirii infinite.

******************

Pentru dificultăţi de muncă şi de orice alt gen economic
În Numele Sfânt al lui Cristos Isus, pentru Sângele său preascump vărsat pentru omenirea întreagă, prin mijlocirea puternică a Preasfintei Fecioare Maria şi a tuturor Sfinţilor Arhangheli, în mod particular a Sfântului Mihail Arhanghelul, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, între ei a Sf. Francisc şi a Sf. Padre Pio, comand şi poruncesc tuturor legiunilor de mizerie, tuturor duhurilor impure de faliment şi de datorii, tuturor duhurilor de distrugere şi de autodistrugere, tuturor duhurilor de ură şi de răzbunare, să plece imediat de la mine, din munca mea, din cariera mea, din casa mea, din economiile mele, din banii mei, din viaţa mea, din sentimentele mele, din sănătatea mea şi să nu se mai întoarcă niciodată. Comand aceasta şi poruncesc în Numele Sfânt al lui Isus Cristos.

******************

Pentru alte necesităţi (şi pentru boli fizice)
În Numele Sfânt al lui Cristos Isus, pentru Sângele său preascump vărsat prin care noi toţi suntem mântuiţi, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, a tuturor Sfinţilor Arhangheli, în mod particular a Sfântului Mihail Arhanghelul, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, între ei a Sf. Francisc şi a Sf. Padre Pio, a Sf. Anton de Padova, a Sf. Gemma Galgani, a Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, comand şi poruncesc tuturor legiunilor impure şi de vrăjitorie, în special duhurilor de boală mintală, psihică şi fizică, de distrugere, de descurajare, de autodistrugere, de tristeţe, de angoasă, de anxietate exagerată, de frică, de confuzie mintală, de opresiune, să plece imediat de la mine, din viaţa mea, de la persoana mea, din existenţa mea şi să nu se mai întoarcă niciodată. Comand aceasta şi poruncesc în Numele Sfânt al lui Isus Cristos.

(Uneori bolile fizice sunt legate de lipsa de credinţă, speranţă şi iubire. De aceea este bine să se înceapă drumul de creştere în aceste trei Virtuţi. Multe boli fizice sunt datorate rănilor interioare, de aceea este foarte bine să se facă rugăciuni de vindecare interioară şi invocarea Duhului Sfânt, iubire infinită care vindecă rănile inimii.)

În Numele Sfânt al lui Cristos Isus, pentru Sângele său preascump vărsat pentru omenirea întreagă, prin mijlocirea puternică a Preasfintei Fecioare Maria şi a tuturor Sfinţilor Arhangheli, în mod particular al Sfântului Mihail Arhanghelul, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, comand şi poruncesc tuturor forţelor rele care îmi pricinuiesc un rău fizic, să plece imediat de la mine şi să nu se mai întoarcă niciodată. Eliberează-mă, Doamne Isuse, pentru infinita ta milostivire, eliberează-mă de orice resentiment pe care îl am faţă de ceilalţi, eliberează-mă de anxietate, de duhul de angoasă, de ranchiună şi de orice forţă rea care îmi procură durere fizică. Eliberează-mă de orice lipsă de iertare pe care o am faţă de mine. Dăruieşte-mi pacea ta, dăruieşte-mi-o cu îmbelşugare. Îţi multumesc şi te binecuvântez.

******************

În Numele Sfânt al lui Cristos Isus, pentru Sângele său preascump vărsat şi pentru mine, prin mijlocirea puternică a Preasfintei Fecioare Maria, a tuturor Sfinţilor Arhangheli, în mod particular a Sfântului Mihail Arhanghelul, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, între ei a Sf. Francisc şi a Sf. Padre Pio, a Sf. Anton de Padova, a Sf. Iuda Tadeu, a Sf. Gemma Galgani, eu frâng şi rup, dezleg şi nimicesc orice legătură medianică şi ocultă făcută împotriva sănătăţii mele, orice blestem care îmi pricinuieşte boală fizică, durere fizică, orice blestem rostit peste capul meu, peste creierul meu, peste craniul meu, peste stomacul meu, peste aparatul meu digestiv, peste organele mele reproductive, peste spatele meu, peste picioarele mele. Eu o dezleg şi o distrug pentru puterea Numelui lui Isus. Mulţumesc, Isuse, pentru victoria ta, mulţumesc, Isuse, pentru că intervii în acest moment, mulţumesc pentru milostivirea ta. Tu eşti singurul Domn şi mântuitor al lumii. Te iubesc şi te binecuvântez.

******************

În Numele lui Isus, pentru Sângele său preascump vărsat pentru omenirea întreagă, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, a Sfântului Mihail Arhanghelul şi a tuturor Sfinţilor Arhangheli, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, între ei a Sf. Padre Pio, a Sf. Francisc, a Sf. Iosif, a Sf. Anton de Padova, eu frâng şi rup, dezleg şi distrug orice făcătură şi blestem, orice efect de rit vudù şi macumba, de magie, de vrăjitorie, de rit satanic şi diabolic, de orice rău făcut prin fetişuri şi prin înfigerea de ace în capul meu, pe creierul meu, pe craniul meu, pe spatele meu, pe sexul meu, pe uterul meu, pe stomacul meu, pe aparatul meu digestiv, pe picioarele mele. Îl dezleg şi îl distrug în Numele lui Isus.

******************

În Numele lui Isus, pentru Sângele său preascump vărsat pentru omenirea întreagă, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, a Sfântului Mihail Arhanghelul şi a tuturor Sfinţilor Arhangheli, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, între ei a Sf. Padre Pio, a Sf. Francisc, a Sf. Iosif, a Sf. Anton de Padova, comand şi poruncesc Satanei, lui Belzebul, lui Lucifer, lui Dan, lui Abù, lui Asmodeu, lui Alimai şi oricărui alt duh de separare, de ură, de răzbunare, tuturor legiunilor diabolice, spiritiste şi de vrăjitorie, să plece imediat de la mine, din viaţa mea, de la persoana mea, din existenţa mea, din munnca mea, din casa mea  şi să nu se mai întoarcă niciodată. Comand aceasta şi poruncesc în Numele sfânt al lui Isus Cristos.

******************

În Numele Sfânt al Domnului Isus, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria şi a tuturor Sfinţilor Arhangheli, în mod particular a Sfântului Mihail Arhanghelul, a tuturor Sfinţilor Îngeri şi a tuturor Sfinţilor, între ei a Sf. Francisc şi a Sf. Padre Pio, a Sf. Gemma Galgani, a Sf. Anton de Padova, a Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, a Sf. Iuda Tadeu, a Sf. Gemma Galgani, eu frâng şi rup, dezleg şi distrug orice legătură ocultă făcută prin rit satanic şi demoniac, orice legătură medianică, orice invocaţie de moarte, de nenorocire şi de dezastru, orice invocaţie de faliment făcută asupra mea, asupra căsătoriei mele, asupra fiilor mei, asupra soţului meu, asupra familiei mele, asupra casei mele. O frîng şi o rup în Numele lui Isus.

(Uneori sunt legate făcături prin fotografie cu scopul de a distruge căsătoria şi prin lenjerie intimă pentru distrugerea familiei, a căminului.)