Kim jesteśmy i co konkretnie robimy

(Pobierz plik PDF)

Dzieci Światłości to stowarzyszenie solidarności społecznej, którego celem jest niesienie światu radości Bożej. W duchu ewangelicznym, który charakteryzował pierwszych chrześcijan niesiemy pomoc materialną i duchową osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Dołączamy do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Założycielką naszego stowarzyszenia jest Siostra Angela Musolesi, która   będąc kobietą u  szczytu kariery zawodowej, stała się świecką franciszkanką. Strona na Facebooku „Dzieci Światości” (link)

Kto pyta: co robimy? Odpowiadamy: my jesteśmy nomadami. Idziemy tam, dokąd prowadzi nas Pan. Podążamy Jego śladami. Gdziekolwiek Pan nas zechce, tam pójdziemy. Kroczymy w Światłości. Naszą lampą jest Duch Święty, który jest wiatrem, który popycha łódź we wszystkie strony. Jesteśmy Dziećmi Światłości. A światłość świeci w ciemności i niszczy siły zła. Pokój i radość.

Narodziliśmy się spontanicznie, z woli Ojca. Modlimy się w bardzo prosty sposób, zakładając w rodzinach wieczerniki modlitewne. Te same rodziny, spotykając się z innymi przyjaciółmi, zanoszą modlitwy wstawiennicze za tych, którzy o to proszą. Chcemy być odważnymi świadkami miłosierdzia Bożego, aby ofiarować światu radość Bożą, Jego nieskończoną miłość. Miłość Boga jest zaproszeniem na piękne przyjęcie. Uczta weselna baranka.
Nie przyjąć tego, czyli nie zastosować w praktyce Jego Łask, jakie objawiają dary Ducha Świętego, oznacza odmowę zaproszenia na Święto. Dlatego też tak dużo zajmujemy się kwestiami społecznymi.
Na razie naszą Rzeczywistość tworzą ludzie świeccy, żonaci i niezamężni. Bóg jest nieskończonym miłosierdziem, dlatego jesteśmy otwarci na Jego niespodzianki, jeśli zechce nam ofiarować powołania konsekrowane, zostaną one przyjęte z otwartymi ramionami. Jeśli i Ty jesteś zainteresowany byciem częścią naszej grupy, naszej duchowości, zarejestruj się, zostawiając swój e-mail na adres:
infoifiglidellaluce@gmail.com
Napisz do nas także ze swoimi intencjami modlitewnymi.
Link allo Statuto dell’Associazione in attesa del riconoscimento diocesano (Scarica il pdf)

Podążając za Magisterium Kościoła, mamy naszych patronów:

Świętego Ojca Pio
Ojca Gabriela Amortha
Świętego Jana

<<Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi.  Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.  Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich.
Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko.  Stańcie więc [do walki], przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.  W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.  Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże –  wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych”.(Św. Paweł, List do Efezjan 6, 10-18)>>