Pokonać złego ducha

Pokonać złego ducha

Wszystkie formy pobożności są dobre, ale niektóre z nich wypracowaliśmy sami, podczas gdy nowenna do Najświętszej Krwi Jezusa ma swe korzenie teologicznie w samym  Słowie Bożym (On  sam  powiedział, że Krew Chrystusa zwyciężyła świat i grzech), i  oficjalnym zaleceniu Kościoła: i to są już  wystarczające  powody, abyśmy przyjrzeli się tej modlitwie ze szczególną uwagą  i  korzystali z niej.

Krwią  Chrystusa wszyscy zostaliśmy zbawieni, usprawiedliwieni, odkupieni, a innymi słowy:  zostaliśmy uwolnieni od złego ducha i jego działania. To stwierdzenie  nie jest jedynie dogmatem wiary – jest  prawdą. My, którzy jesteśmy tego świadomi, sprawdziliśmy to, przekonaliśmy się o tym wielokrotnie, również za pomocą cytowanej tutaj modlitwy.

Słyszę czasem, że niewiele osób jest świadomych wagi tej nowenny, która właśnie ze względu na swą uniwersalną i sakralną naturę jest szczytem wszelkiego dobra. Dziwne, ale  być może taka jest  prawda.  Modlitwa ta powinna być więc rozpowszechniana, ponieważ  nie ma nic potężniejszego, aby wyjednać sobie dowolną łaskę niż Krew Chrystusa. Zważywszy na to, że właśnie dzięki  Krwi Chrystusa zostaliśmy wszyscy wykupieni („usprawiedliwieni” – takiego  terminu  używa Biblia: uczynieni ponownie prawymi), tak samo wierzący jak i niewierzący, jest ona dla nas najbardziej wpływowym ze wszystkich orędowników u Boga Ojca. Następnie zwracamy się do Maryi, która ze względu na swój autorytet Matki Bożej oraz jako nasza Pośredniczka i Orędowniczka u Boga zajmuje miejsce zaraz po Synu. Modlitwa jest więc zanoszona na sam szczyt przez Krew Jezusa i Jego Matkę, aby wypraszać łaskę dla nas (również niewierzących, którzy w modlitwie nowenną jednoczą się z Krwią Chrystusa, dostępują wielu łask!).

Ale dlaczego ta modlitwa jest tak owocna?

Św. Tomasz z Akwinu: Czy przez Mękę Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni spod władzy Szatana? [w:] Suma Teologiczna, to XXVI, zagadnienie 49, art.2.  pisze o skutkach Męki Chrystusa,  wyjaśniając :

°«Człowiek został wyzwolony spod władzy szatana przez mękę Chrystusa, ponieważ męka ta […] spowodowała zgładzenie grzechu […] Męka Chrystusa wyzwoliła nas spod władzy szatana, gdyż […] przejednała Boga […] [ Święty]  Augustyn  mówi w związku z tym: ,,Diabeł został pokonany przez sprawiedliwość Chrystusa, którego zabił, choć nie znalazł w Nim winy zasługującej na karę śmierci “. […] Wprawdzie i teraz, za Bożym odpustem , może diabeł duszę ludzi wystawiać na próbę i dręczyć ich ciało, lecz człowiek ma w męce Chrystusa gotowe lekarstwo, którym może się bronić przed napaściami wroga i nie dać się doprowadzić do zatracenia w śmierci wiecznej».

I ZWYCIĘŻYĆ, ZWYCIĘŻYĆ ŚMIERĆ WIECZNĄ. I zwyciężyć Szatana i jego niezliczone legiony złych duchów.

Źródło: „Z Jezusem pokonać złego ducha. Podręcznik walki duchowej ” Siostry Angeli Musolesi i Ks. Gabriele Amortha – wyd. Paoline czerwiec 2015)