Uklęknięcie

Uklęknięcie

(Pobierz plik PDF)

POKORA I MIŁOŚĆ IDĄ RAZEM RAMIĘ W RAMIĘ, JEDNA WYCHWALA A DRUGA UŚWIĘCA. ŚWIĘTY OJCIEC PIO.

Kiedy objawia się po raz pierwszy w Fatimie, „Anioł uklęknoł  na ziemi, pochylił czoło ku ziemi i kazał nam powtórzyć następującą modlitwę”. Dzieci go naśladowały. „Anioł przyjmuje postawę, która łączy ciało z modlitwą, realizując wyraz pokory i czci. Ascetyczna pedagogika anioła skłania się ku przełożeniu na pasterzy rodzaju modlitwy, która jest najwyższa w skali jakości modlitwy. Dlaczego? Najgłębszą  modlitwą Jezusa była modlitwa Jego ukrzyżowania, kiedy wszystko w Nim, dusza i ciało, w najwyższej całości i głębi, było wyłącznie modlitwą, która urzeczywistniła powszechne odkupienie. Jezus w Wielki Piątek wyraził najwyższą modlitwę ludzkości. Dlatego dusza i ciało, w stanie ofiary, wyrażają najpotężniejszą modlitwę, do której zdolny jest człowiek, taką, która sprzyja, naprawia, nawraca, zawsze zwycięża i pochyla Boga” [z Fatimy, orędzie na nasze czasy”, Don Nello Castello].

Modlitwa  prawdziwie antropocentryczna  to ta, która wychodzi z centrum człowieka, z jego serca i angażuje osobę jako całość, a więc także jej ciało, w czułą postawę całkowitego poddania. Nie ma powodu wstydzić się odmawiania modlitwy pełnej czci. Dzieje się tak również wtedy, gdy wzywamy Ducha Świętego, wyciągając ramiona do przodu i dłonie zwrócone ku górze, w prośbie o światłość,  która ze względu na sposób, w jaki jest wyrażona, czyni nas jak dzieci oczekujące na OJCA.

Modlitwa pełna czci  składa się z przyklęknięcia, ukłonów, pokłonów jest cenna także dlatego, że wiąże się z poczuciem  niegodności, anulowania siebie i adoracji. I pomaga wszystkim uwierzyć, że stoimy  przed Barankiem Bożym, ponieważ stoimy przed  przed Tabernakulum, kłaniając się przed ołtarzem, z głową możliwie blisko ziemi w postawie przyjętej przez Anioła Pokoju (z następnej książki Siostry Angeli Musolesi).

Owoc jest dzieckiem światłości; tylko wtedy, gdy jest światłość, owoc rodzi się i dojrzewa.

Wartość „Dzieci Światłości” wynika także z naszego całkowitego trzymania się doktryny Kościoła i tego, jak wprowadzamy w życie modlitwy o uzdrowienie i modlitwy o uwolnienie.

Dlaczego mówi się, że Jezus jest światłością ludu? Ponieważ światłość przynosi  spokój i radość. Każdy może  doświadczyć tego w sobie. Bóg jest nieskończoną radością i Jezus przyszedł, aby pokazać nam drogę do Boga Ojca. Który jest nieskończonym miłosierdziem, ale także rygorem, wigorem, wspaniałością. My, Dzieci Światłości proponujemy całkowicie i bez wahania przylgnąć do słów Jezusa i dlatego zobowiązujemy się do praktykowania Jego miłosierdzia. Wtedy zajaśnieje nad nami chwała Boża, rozleje się na nas Jego światłość, gdyż Jego siła jest siłą bogactwa miłosierdzia.